Lähiödemokratiaa

Lähiödemokratiaa

Kaupunginvaltuutettu Niiranen jatkoi kirjoituksessaan(SS 22.05) puolueensa tyyliin vastakkainasettelua Kuopion haja-asutusalueiden ja kantakaupungin välille. Nyt ongelmana oli vanhojen kuntakeskusten äänen paremman kuuluvuuden takaamiseksi rakennettu pitäjäraatiorganisaatio ja sen puuttuminen kantakaupungin alueelta. Kirjoituksensa lopussa Niiranen piti tärkeänä, että uusi valtuusto ryhtyy pikaisesti keksimään keinoja lähidemokratiaa ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisääviin toimiin ruutukaava-alueella. On totta ja tärkeää, että kaikki kaupunkilaiset tuntevat voivansa vaikuttaa asioihin. Mutta ei pyörää tässäkään tarvitse uudestaan keksiä.

Valtuuston päättäessä joulukuussa vuoden 2021 talousarviota, se päätti lisätä yksimielisesti Keskustan esittämänä 50 000€ lähiöohjelman tekemiseen Kuopiossa. Ohessa suora lainaus talousarviotekstistä; ”Lähiöohjelman toteuttaminen aloitetaan lähidemokratiajaoston alaisuudessa. Lähiöohjelman tavoitteena on ehkäistä asuinalueiden eriytymistä, lisätä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, edistää kaupunginosien elinvoimaisuutta sekä turvata palveluiden ja asumisen hyvä taso. Alueiden tasapainoisen kehittämisen varmistamiseksi laaditaan Kuopion lähiöalueille omat kaupunginosien kehittämisen toimenpideohjelmat. Ohjelmat laaditaan yhdessä asukkaiden kanssa, ottamalla suunnitteluun mukaan mm. kaupunginosayhdistyksiä, vanhempainyhdistyksiä sekä asukastoimijoita. Lähiöohjelmaan kirjataan ylös kehittämistoimenpiteitä liittyen mm. täydennysrakentamiseen, lähiliikunta- ja lähiluontoalueisiin, ympäristön viihtyvyyteen, lähipalveluihin, joukkoliikenteeseen sekä kevyen liikenteen väyliin. Toimenpiteistä valitaan kehittämisen kärjet tai yksi kärki sekä sovitaan kärkitoimenpiteiden toteuttamisen vastuista ja resursseista”. Ymmärrän näin vaalien alla tarpeet tuoda omina ajatuksina esiin sellaista joka on jo etenemässä kaupungin organisaatiossa. Voi jopa olla varma, että asia etenee ja täten annettu vaalilupaus on pitänyt. Toisten jo eteenpäin viemien asioiden ”uudelleen keksiminen” on jo halpamaista.

Hannu Kananen
Keskustan valtuustoryhmän pj
Kuntavaaliehdokas, 25 (Kesk)