Pormestari

Joissakin kaupungeissa on siirrytty tai ollaan siirtymässä pormestari-malliin kaupungin tai kunnan johtamisessa. Näkyvimmin pormestarivaaleja käydään tällä hetkellä Helsingissä. Siellä puolueet ovat asettaneet omat ehdokkaansa pormestariksi. Johtopäätöksenä lienee se, että vaalien jälkeen Helsingin suurin puolue saa pormestarin paikan.

Kuopiossa mennään vielä perinteisellä tyylillä. Emme olleet vielä valmiita siirtymään kaupunkijohtaja-mallista pormestari-malliin. Monena vaalikautena Kuopiossa suurin puolue on saanut kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden. Näin käynee tulevien kuntavaalien jälkeenkin.

Mitäpä pormestari sitten muuttaisi? Ehkäpä suurin muutos olisi se, ettei kaupungissa olisi enää kaupunginjohtajaa. Hänet korvaisi pormestari. Kaupunginjohtajan pesti kestää niin kauan kun hän nauttii kaupunginvaltuuston luottamusta tai itse hakee eroa virastaan. Pormestarin pesti kestää maksimissaan vaalikauden. Jos valtuusto valitsee pormestarin keskuudestaan voidaan hänet myös erottaa kesken valtuustokauden jos luottamus häviää. Jos valinta tehtäisiin suoralla kansanvaalilla ei valtuusto voisi häntä erottaa ilman painavaa syytä. Syitä varmaan voisi olla mm. syyt joista joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Presidentti valitaa suoralla kansanvaalilla. Itse näkisin että kuntapuolella pormestarin valinta saisi olla valtuuston tehtävä.

Mielestäni pormestaria valittaessa hänen ei tarvitseisi olla suurimman puolueen edustaja. Kun valinnan tekee valtuusto, tulee pormestarin nauttia mahdollisimman laajaa luottamusta valtuustossa. Silloin hän voisi olla vaikkapa pienimmän puolueen edustaja. Pormestarin on kuitenkin saatava enemmistö valtuutetuista esitystensä taakse, käytävä mahdollisimman laajaa keskustelua valmistelussa olevista asioista. Jos niissä neuvotteluissa ajaa vain oman puolueensa asiaa, voi ns. noutaja tulla kesken kauden.

Luulempa, että pohdin pormestari asiaa Kuopiossa liian aikaisin. Ehkä paras olisi siirtää käytännön toimet siltä osin seuraavien kuntavaalien yhteyteen.

167

Hannu Kananen