Yllätysilmoitus

Torstaina tuli ilmoitus kaupunginjohtaja Petteri Parosen eronpyynnöstä. Se yllätti meidät kaikki, ainakin ajankohdallisesti. Tiedossa oli hänen suunnitelmansa siirtyä eläkkeelle kun eläkeaika koittaa. Senhän Paronen oli jo aikaisemmin lehtihaastattelussa ilmoittanut. Nythän hän ei tietääkseni siirry eläkkeelle vaan eroaa kaupunginjohtajan virasta ja siirtyy työnhakijaksi. Tämä tarkennuksena, kun näkyi joku lehden kuumalla linjalla ihmettelen kuinka on mahdollista siirtyä suoraan vuorotteluvapaalta eläkkeelle.

Kyseinen operaatio ei varsinaisesti aiheuta muuta kun keskustelua ennen kuntavaaleja. Kaupungin johtamisjärjestelmätyöryhmän puheenjohtaja ilmoittikin palaverista vaalien jälkeen. Tietenkin heti vaalituloksen varmistuttua puolueet kokoontuu joka tapauksessa keskustelemaan ja ikatauluttamaan luottamushenkilövalintoihin liittyvät prosessit. Sinällään tuo työryhmän kokoonkutsuminen on osittain turha mutta ompahan kalentereihin varattu aika neuvotteluiden aloittamisesta. Ai miksikö turha? Siksi, että tulevana maanantaina kaupunginhallitus tekee päätökset kuinka loppuvuosi mennään eteenpäin. Mm. sen kuka toimii kaupunginjohtajan sijaisena? On mielestäni selvää, että uusi valtuusto järjestäytyy ja sen jälkeen päätetään kaupunginjohtajan viran täyttämisestä.

Noin puolivuotta sitten käytiin keskustelua kaupungin johtamisjärjestelmästä. Kaikista poliittisista ryhmistä oli edustus kyseisessä ryhmässä. Keskustan ryhmä oli sitä mieltä, että olisimme selvittäneet mitä mahdollinen pormestari-malli olisi käytännössä tarkoittanut. Muiden ryhmien kanta oli ettei sitä nyt selvitetä, vaan asiaan voidaan palata kun kaupunginjohtaja siirtyy eläkkeelle. Harmittaa kun asiaa ei silloin pantu tarkempaan selvitykseen. Siitä olisi saatu hyvää pohjamateriaalia uudelle valtuustolle päätöksen teon pohjaksi.

Pormestari-malliin palajan seuraavassa kirjoituksessa ja avaan sitä silloin.

167

Hannu Kananen